Archiv aktualit

Vážení spoluobčané . V příloze podrobné  informace k mobilnímu očkování dne 14.9.2021

Ing. Gaizura Pavel

VB1409.pdf

 

 

Provozní doba sběrného dvora v době svátků:

1.5.2021 - zavřeno

8.5.2021 - zavřeno

 

Provozní doba sběrného dvora ve dnech 2-5.4.2021

2.4 ; 3.4 a 5.4.2021 - zavřeno


 

Svoz bioodpadů pro rok 2021 bude zahájem dne 6.4.2021 a dále pak pravidelně každý týden do 30.11.2021.Svozové trasy zůstavají stejné jako v minulém roce.

Ing. Gaizura Pavel

 

Vážení spoluobčané. Tak jako v minulém tak i v tomto roce vám přinášíme informaci o rozmístění velkoobjemových kontejnerů na jarní úklid. Znovu připomínáme, že do těchto kontejnerů rozhodně nepatří žádné nebezpečné odpady, ellektroodpad nebo odpad kovový a stavební suť. Dbejte prosím a důsledně  dodržujte  toto upozornění.

VK_jaro_2021.pdf

 

Vážení spoluobčané. I přes nepříznivou situaci související s nákazou Covid -19 služba SENIOR TAXI nebyla zrušena a i nadále můžete tuto službu využívat k účelu pro který byla zřízena. V případě že o tuto službu projevíte zájem můžete využívat  následující tel. čísla:

602 370 696 ; 777 712 090

 

 

23.12.2020 - 6.00 - 12.00

24.12 - 29.12.2020 - zavřeno

30.12.2020 - 8.00 - 16.00

31.12.- 3.1.2021 - zavřeno

 

Svoz připadající na 22.12 a 29.12 proběhne dne 21.12 a 28.12

Svoz připadající na 24.12 a 31.12 proběhne dne 22.12 a 29.12

Svoz připadající na středu 23.12 a 30.12 - beze změn

Svoz plastů - proběhne 22.12 ; 29.12

Svoz papíru  - proběhne 23.12 ; 30.12

 

 
 

Vážení spoluobčané. Na základě několika žádostí o znovupřistavení velkoobjemových kontejnerů na podzimní úklid tak po dohodě s vedením města Velká Bíteš činíme a v příloze uvádíme místa, kam budou tyto kontejnery umístěny.

Ing. Gaizura Pavel

mimořádnýdný svoz VK podzim 2020.pdf

 

Strana 1 z 9

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Hlášení závad

Nahlásit závadu

Anketa

Navštívili jste již někdy solnou jeskyni?