Svoz bioodpadů 2011

Vážení spoluobčané

V minulém roce byl na základě získaných finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí  ve Velké Bíteši úspěšně zahájen systém  svozu a sběru biologicky rozložitelných odpadů z domácností a veřejné zeleně. V rámci celého programu získaly Technické služby dvě svozová vozidla zn. MAN, dále pak nádoby na svoz biologicky rozložitelných odpadů, které byly bezplatně distribuovány v průběhu celého roku do jednotlivých domácností,kontejnery na převoz odpadů a v neposlední řadě překladiště na tyto odpady. Celý systém svozu byl zahájen v dubnu a byl ukončen v měsíci listopadu.

Na základě velkého zájmu občanů tuto komoditu třídit a dále využívat,přistoupily TS  v průběhu roku ke změně frekvence svozu   a to z původně plánovaného 14 ti denního svozu na svoz týdenní. Na jeden svoz bylo sváženo cca 20 tun tohoto materiálu, který byl následně předán k dalšímu využití na bioplynovou stanici do Žďáru nad Sázavou.

Jak již bylo řečeno a výsledky  tomu nasvědčují, zvolený systém byl přijat z mého pohledu velice pozitivně a s povděkem většiny občanů,kteří začali tuto službu využívat.Na základě těchto pozitivních ohlasů a zkušeností přistoupily TS k rozšíření této služby pro nadcházející období v rozsahu celoročního svozu.

Letní svoz  -  zahájen v úterý 5.dubna 2011 – každý týden až do 30.11.2011

Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov – svoz každé úterý

Jestřabí, Jindřichov,Březka,Holubí Zhoř,Jáchymov,Bezděkov,Pánov – svoz každý pátek

Zimní svoz – v termínech 1 x za tři týdny (20.12.2011) – poslední svoz v tomto roce

Velká Bíteš včetně všech přilehlých obcí – svoz vždy v úterý

V platnosti nadále zůstává možnost bezplatného zapůjčení nádob na bioodpady ,které jsou k dispozici v průběhu celého roku na TS,Masarykovo nám. 88.

Ing. Gaizura Pavel

jednatel společnosti

 

Hlášení závad

Nahlásit závadu

Anketa

Navštívili jste již někdy solnou jeskyni?