Archiv aktualit

Doba pro každoroční přistavování velkoobjemových kontejnerů  je před námi a s ní je tu i pravidelný   harmonogram , který Vám přehledně ukáže kdy a v jaké lokalitě tento kontejner naleznete.Velkoobjemové kontejnery slouží především pro uložení velkoobjemového odpadu ( části nábytku, koberce, atd). Velkoobjemové kontejnery určitě neslouží pro odkládání nebezpečného odpadu , elektroodpadu, kovových odpadů, pneumatik , stavební sutě, atd. Tyto a jim podobné odpady můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře. Pro odpad ze zahrad využívejte nádoby na bioodpad, které se parvidelně vyvážejí do konce listopadu .

VK_podzimní úklid.pdf

 

Vážení spoluobčané a příznivci sportu.

S vládním nařízením proti šíření nákazy covid-19, dochází od 5.10.2020 po dobu min. 14 dní k omezení provozu zimního stadionu a to následovně. Ledová plocha bude využívána pouze za účelem odehrání utkání registrovaných klubů . Ostatní volnočasové aktivity - veřejné bruslení a neregistrované kluby jsou po tuto dobu zrušeny.

Ing. Gaizura Pavel

 

Vážení spoluobčané. Sběrný dvůr se po krátké přestávce znovu otevírá a provozní doba se vrací do původní podoby.

!! Zahájení provozu od 15.4.2020 !!

Ing. Gaizura Pavel

 

Vážení spoluobčané. V souvislosti s opatřením proti šíření nákazy COVID-19 uvádíme i  několik základních pravidel jak nakládat s odpadem z vaší domácnosti.

Ing. Gaizura Pavel

Nakladání s odpady koronavirus.pdf

 

Vážení spoluobčané.

Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr je i nadále uzavřen pro veřejnost , nabízí TS po dohodě s vedením města mimořádné přistavování kontejnerů pro velkoobjemový odpad z vašich domácností. V platnosti zůstává , že do těchto kontejnerů je zakázáno ukládat jak nebezpečný odpad tak i stavební suť. Podrobný rozpis včetně míst přistavení kontejnerů najdete v přiloženém souboru.

Ing. Gaizura Pavel

harmonogram kontejnerů mimořádné svozy.pdf

 

 

Vážení spoluobčané. Z důvodu neustále se zvyšující časové náročnosti na svoz bioodpadů jsme byli nuceni od 1.4.2020 částěčně pozměnit svozové trasy ve dnech pondělí až středa a to jak v oblasti svozu BIO tak i ve svozu klasických nádob na komunální odpad. V příloze najdete podrobné trasy jak svozu BIO  tak svozu SKO (druhý sloupec).

Ing. Gaizura Pavel

Svozové trasy od 1.4.2020 Velká Bíteš a okolí.pdf

 

Provozní doba sběrného dvora a jeho omezení :

PO - Zavřeno

UT, ČT - 6.00 - 14.00

ST - 6.00 - 17.00

SO - Zavřeno

Platí pouze pro OSVČ a podnikatelské subjekty.

Pro veřejnost je sběrný dvůr do odvolání uzavřen.

Ing. Gaizura Pavel

 

Vážení spoluobčané.

V důsledku vládních nařízení k omezení šíření viru COVID -19 přistupují TS k následujícím opatřením: S účinností od 16.3.2020 do odvolání se uzavírá pro veřejnost vstup na sběrný dvůr Karlov 77.

Provoz kuchyně s jídelnou je omezen pouze pro závodní stravování zaměstnanců TS, veřejnost má vstup do těchto prostor zakázán . Výdej jídel pro veřejnost  je omezen pouze do jídlonosičů a menu boxů a to pouze na základě předchozí telefonické domluvy se zaměstnanci provozu na tel. číslech : 777 794 040 nebo 607 640 543.

Ostatní činnosti jako je svoz odpadů, plastů, papíru  zůstávají beze změn.

Rozmisťování kontejnerů pro jarní úklid nadále probíhá dle schváleného harmonogramu. V případě pokud bude nutné kontejner na odpad přistavit  zpět na místo určení  a to například z důvodu přeplnění kontejneru, nebo jiných oprávněných důvodů , kontaktujte prosím zaměstnance TS na tel. č. 777 712 090.

Ing. Gaizura Pavel

 

Vážení spoluobčané.

V souvisloti s vládním nařízením a vyhlášením nouzového stavu se s okamžitou platností ukončuje provoz na zimním stadionu a to od 12.3.2020 od 14.00 hod.

Ing. Gaizura Pavel

 

Vážení spoluobčané.

Na základě vydaných mimořádných opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění  COVID- 19 se s okamžitou platností omezuje i vstup na veřejné bruslení a to do maximálního počtu 100 osob , včetně doprovodu. Osoby nad rámec uvedeného počtu nebudou na zimní stadion vpuštěny.

Veřejné bruslení bude i  nadále probíhat v plánovaných termínech a to do konce letošní sezony tj. do 22.3.2020.

Ing. Gaizura Pavel

 

Strana 4 z 10

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Hlášení závad

Nahlásit závadu

Anketa