Archiv aktualit

Vážení spoluobčané.

V důsledku vládních nařízení k omezení šíření viru COVID -19 přistupují TS k následujícím opatřením: S účinností od 16.3.2020 do odvolání se uzavírá pro veřejnost vstup na sběrný dvůr Karlov 77.

Provoz kuchyně s jídelnou je omezen pouze pro závodní stravování zaměstnanců TS, veřejnost má vstup do těchto prostor zakázán . Výdej jídel pro veřejnost  je omezen pouze do jídlonosičů a menu boxů a to pouze na základě předchozí telefonické domluvy se zaměstnanci provozu na tel. číslech : 777 794 040 nebo 607 640 543.

Ostatní činnosti jako je svoz odpadů, plastů, papíru  zůstávají beze změn.

Rozmisťování kontejnerů pro jarní úklid nadále probíhá dle schváleného harmonogramu. V případě pokud bude nutné kontejner na odpad přistavit  zpět na místo určení  a to například z důvodu přeplnění kontejneru, nebo jiných oprávněných důvodů , kontaktujte prosím zaměstnance TS na tel. č. 777 712 090.

Ing. Gaizura Pavel

 

Vážení spoluobčané.

V souvisloti s vládním nařízením a vyhlášením nouzového stavu se s okamžitou platností ukončuje provoz na zimním stadionu a to od 12.3.2020 od 14.00 hod.

Ing. Gaizura Pavel

 

Vážení spoluobčané.

Na základě vydaných mimořádných opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění  COVID- 19 se s okamžitou platností omezuje i vstup na veřejné bruslení a to do maximálního počtu 100 osob , včetně doprovodu. Osoby nad rámec uvedeného počtu nebudou na zimní stadion vpuštěny.

Veřejné bruslení bude i  nadále probíhat v plánovaných termínech a to do konce letošní sezony tj. do 22.3.2020.

Ing. Gaizura Pavel

 

Vážení spoluobčané. Znovu se nachýlil čas, kdy budou přistavovány kontejnery pro jarní úklid. V příloze najdete datum a místo přistavení pro danou lokalitu. Zároveň znovu připomínáme, že kontejnery  jsou primárně určeny pro odkládání odpadů typu nábytek, koberce, linoleum, rámy oken nebo dveří atd. Do kontejnerů v žádném případě nepatří odpady nebezpečné , stavební suť, peumatiky nebo elektroodpad. Tyto odpady můžete v průběhu celého roku odevzdat ve sběrném dvoře nebo na místech zpětného odběru.

Ing. Gaizura Pavel

harmonogram přistavování kontejnerů jarní úklid_2020.pdf

 

Vážení spoluobčané.

Vzhledem k tomu, že od roku 2016 funguje prostřednictvím neziskové organizace ELTMA systém  zpětného odběru pneumatik , které můžete bezplatně odevzdat  bez ohledu na to o jakou značku jde, nebo jestli jste na místě odběru koupilky pneumatiky nové, přistoupily TS od roku 2020 ke zpoplatnění všech odevzdávaných pneumatik do sběrného dvora. Zpětný odběr pomocí sběrných dvorů není možný  a za následnou likvidaci  všech pneumatik musí TS potažmo město Velká Bíteš platit nemalé finanční prostředky, které by mohly být na druhou stranu využity pro jiné činnosti.

Níže uvádíme seznam míst zpětného odběru . Tento seznam dostanete v případě návštěvy našeho sběrného dvora.

Nejaktuálnější informace o místech zpětného odběru jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele kolektivního systému společnosti ELTMA

https://www.eltma.cz/sberna-mista

letak-ZO-pneu.pdf Místa-ZO-pneu-ELTMA-20191029.pdf

 

 

Vážení spoluobčané.

S příchodem nového roku nás čeká jedna z dalších zákonných povinností a  novinek - sběr olejů a tuků . Technické služby ve spolupráci s městem Velká Bíteš od  ledna roku 2020 zahajují sběr olejů a tuků do speciálních  5 a 10 litrových nádob.

Jak bude systém fungovat :

Ve sběrném dvoře budou k dispozici za úplatu 30,-Kč nádoby o objemu 5 a 10 litrů, kterou po naplnění občan  vrátí zpět na sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou nádobu (již bez dalších plateb). Další podrobnosti co se do nádoby může a co naopak nelze ukládat najdete v přiloženém informačním letáku.

leták oleje_2020.doc

 

Vážení spoluobčané .

Na základě potřeby podrobné evidence odpadů ve sběrném dvoře a dodržování podmínek obecně závazné vyhlášky o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Velká Bíteš, se zavádí od 1. 1. 2020 elektronický evidenční systém odpadů. V rámci tohoto systému je nutné se při ukládání odpadů do sběrného dvora prokázat identifikační kartou s čárovým kódem.

O identifikační kartu si lze zažádat i elektronicky a to vyplněním níže uvedené žádosti. Podmínky pro vydání karty jsou uvedeny v přiloženém informačním materiálu.

Pravidla přejímky odpadů sběrný dvůr Karlov.doc

žádost o vydání_identifikační_karty.docx

 

Sobota 21.12.2019 - otevřeno  8- 14.00 hod

22.12.2019 - 1.1.2020 - zavřeno

 
Vážení spoluobčané . Měsícem listopad skončil svoz bioodpadu pro rok 2019. V případě potřeby můžete bioodpad ukládat nadále ve sběrném dvoře. Pravidelný svoz bioodpadů začne znovu v měsíci dubnu a bude probíhat až do konce měsíce listopadu v roce 2020.
 
Sběrný dvůr 28.9.2019 uzavřen.
 

Strana 4 z 10

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Hlášení závad

Nahlásit závadu

Anketa

Navštívili jste již někdy solnou jeskyni?