Odpady

Informace:

Odvoz a zneškodnění velkoobjemového ,směsného,nebezpečného a stavebního odpadu:

 • Velkoobjemové kontejnery 1 -35 m3
 • Sběr ,svoz a likvidace nebezpečných odpadů

Svoz a likvidace směsných komunálních odpadů:

 • vývoz popelových nádob 110-1100 litrů
 • vývoz odpadkových košů
 • vývoz košů na psí exkrementy
 • vývoz tříděných složek komunálních odpadů (papír,plast,sklo)

Dotřiďovaní linka:

 • dotřídění a zpracování směsného papíru a plastů
 • likvidace a zpětné využití plastů

Sběr biologicky rozložitelných odpadů:

 • svoz a využití odpadů ze zahrad,parků,biologických odpadů z domácností
 • svoz nádob 110 – 1100 litrů
 • svoz kontejnerů 3-9 m3
 • bezplatné zapůjčení nádob na biologické odpady

Prodej:

 • popelové nádoby 110 – 1100 litrů (plast ,kov)
 • nádoby na tříděný odpad
 • kompletní sortiment pro odpadové hospodářství

Hlášení závad

Nahlásit závadu

Anketa