Veřejná zeleň

  • údržba zeleně, zakládání trávníků, mulčování
  • úpravy travnatých ploch včetně sečení, hrabání a odvozu trávy
  • terénní úpravy
  • ořezy stromů, keřů, živých plotů
  • kácení stromů
  • frézování pařezů pařezovou frézou
  • Ploina_001 Ploina_003
 

Hlášení závad

Nahlásit závadu

Anketa